Hudba a slovo

Koupit
21/2015

Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost.

Adam Borzič

Editorial
Adama Borziče

Milí čtenáři Tvaru,

host do domu, Bůh do domu. A s hostem přišla hudba. Hudba slov. Slova v hudbě. Poslední letošní číslo Tvaru, věnované vztahu hudby a slova, navrhl a z větší části připravil básník Jaromír Typlt, jemuž za to patří velký dík. Že se umění slov a umění hudby k sobě vzájemně bytostně mají, je zřejmé. Dante definoval poezii jako „hudbu slov“ a Ezra Pound, jehož báseň-partituru naleznete také uvnitř čísla, varoval, aby se básnické umění příliš nevzdalovalo od hudby a tance. V rozhovoru čísla vysvětluje svůj vztah ke slovu a jeho zvukovým a hudebním možnostem skladatel soudobé vážné hudby Martin Smolka. Nevím, jak se to panu Smolkovi a Jaromírovi podařilo, ale samotný jejich rozhovor v mé mysli rozezněl celý koncert zvukových asociací a vjemů. Ostatně už delší dobu se domnívám, že by naší poezii prospěla nějaká mohutnější hudební vlna, hledání nové hudby slov. Ze setkání se soudobou vážnou hudbou tak může vytrysknout i inspirace pro současnou literaturu. A pak je tu ještě kontemplativní rozměr celé věci, jak říká Martin Smolka: „Podle mě je vážná hudba – tedy zvukové umění, které se naplňuje při plné posluchačské koncentraci – právě jedna z posledních šancí převjemovaného světa na usebrání v prostoru bez vidění, bez pachů, bez chutí, bez hmatu… Na zaslechnutí dnes tak vzácného ticha aspoň mezi tóny.“

Blíží se totiž konec roku a sám čas přichází s meditativnějšími tóny. Přirozeně se za pomalu mizejícím rokem ohlížíme. Asi nejsem sám, komu tento rok připadl v lecčems těžký až k neunesení (což však nevylučuje to, že byl v některých ohledech i krásný). Na veřejném poli jsme byli letos svědky mnoha utrpení a tmy. Celý rok jsme sledovali imigrační krizi (bože, jak chladně zní tohle slovní spojení, když si představíme, co ve skutečnosti znamená), která, zdá se, jen tak neskončí. Celý rok nás provázely hrůzy terorismu. A celý rok také vidíme, jak se v reakci na to vše šíří nahnědlá politická skvrna, která se štiplavě vsakuje do veřejného prostoru. Na nebezpečí dnešního světa tak mnozí reagují panickým strachem, uzavřeností a bezhlavou agresí. Ovšem, „kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost“, jak víme od apoštola. A tak jsme také svědky vzrůstající solidarity, činem i slovem artikulované lidskosti. Ničivým silám světa lze totiž čelit jedině ve vzájemnosti a společenství.

Závěrem bych za letošní rok rád poděkoval lidem, kteří pro vás Tvar připravují: svým úžasným kolegyním a kolegům v redakci Svatavě, Simoně, Michalovi a Milanovi, naší skvělé nové tajemnici Ireně, Stanislavu Dvorskému, Mikulášovi, Pavlu Janouškovi, Luboru Kasalovi a vůbec všem, kdo se na vydávání a přípravě Tvaru podílejí. A samozřejmě také vám čtenářům za vaši přízeň.

Přeji vám pokojné svátky narození Božského uprchlíka z Blízkého východu!

Adam Borzič

 • Hlavní články

 • Dvakrát

  Martin Juhás čili Československo
  • Zábavná hra na historický román

   Tomáš Čada
  • Dějiny mimo mantinely

   Jakub Vaníček
 • Próza a poezie

  • Poezie

   Zdeněk Barborka

  • On je pouze nějakým básníkem

   Andrzej Bartyńsky
  • I druhou tvář

   Tomáš Mazáč
  • Vstávám a jdu ho natočit

   Jan Vozka
  • Hudební inspirace Zdeňka Barborky

   Robert Janda
  • Ezra Pound

  • Jiří Dynka

  • Anne Sextonová

  • Philip Levine

  • Ivan Palacký

  • Próza

   Zpívala Bolera

   Guillermo Cabrera Infante
 • Recenze a reflexe

  • K recenzím na básnickou sbírku Pavla Rajchmana Jinak, a jinam (Triáda 2015), Tvar č. 19/2015

   Igor Fic
  • Miloš Urban / Urbo Kune. Paralelní román

   Michaela Bečková
  • Petr Motýl / Zlatý potok

   Milena Fucimanová
  • Henryk Grynberg / Domov. Sedm příběhů z Polska a jeden z Ameriky

   Petr Nagy
  • Patrik Linhart / Vienna Calling

   Vladimír Novotný
  • František Dryje, David Jařab, Bruno Solařík / Večery Analogonu aneb Surrealistická abeceda

   Martin Lukáš
  • Sjón / Měsíční kámen. Příběh chlapce, který nikdy nebyl

   Marika Kimatraiová
 • Další texty

  • 969 slov o próze

   Pavel Drozd / Trvalé bydliště v hodinovém hotelu

   Pavel Janoušek
  • Rozhovor
   Jaromír Typlt
  • Zasláno

   Redakci a Mojmíru Jeřábkovi, reagujícímu na literární reportáž o osudu českého a německého vydání knihy Jiřího Gruši Beneš jako Rakušan (Tam u Královýho Hradce…, Tvar č. 8/2015, s. 10–11)

   Aleš Knapp Kis, Naďa Johanová
  • Úvaha

   Hudba a slovo na vlnách (ne)srozumitelnosti

   Boris Klepal
  • Slovo

   Noc s Hamletem v pražské Viole

   Marek Kopelent
  • Poezie a hudba

   Jen jediná přímá linie

   Jiří Feryna
  • Experiment

   Solmizační variace

   Jan Faix
  • Slovo

   17. listopad 2015

   Pavla Vašíčková
  • Horké párky

   Alena Nádvorníková / Kresbobásně dnes

   Della
  • Daleko od Moskvy

   Za Draculou do Užhorodu

   Martin C. Putna
  • Kniha v tisku

   Carolyn Abbateová, Roger Parker / Dějiny opery. Posledních čtyři sta let

  • FotoFET (foto Vlaďka Holzapfelová)

   Mel
  • Pitvar

   Pavel Ctibor
  • Zlá ovce

   Michal Jareš