VS

Vladimír Svatoň

  • Rozhovor s Vladimírem Svatoněm

    Není čtenáře, který by četl jen domácí autory

    Komparatistika jako způsob myšlení se nezrodila, jak soudím, se vznikem národních literatur, ale mnohem dříve – rodila se v prvních staletích novověku.

    ptá se Jana Kitzlerová Z čísla 3/2017