VKJ

Věra Klontza-Jaklová

 • Věra Klontza-Jaklová a Manolis Klontzas

  Historie kolonialismu

  Fénická kolonizace s mořeplavci v rudém

  Stejně jako bída naučila Dalibora housti – neboli krizová situace vždy mobilizuje tvůrčí a invenční síly – tak Féničané využili v maximální možné míře potenciál na první pohled nehostinné oblasti,...
  Esejistika – Studie Z čísla 18/2015
 • Manolis Klontzas a Věra Klontza-Jaklová

  Historie kolonialismu

  Současné názory na řeckou kolonizaci

  V rámci cyklu Historie kolonialismu, který jsme zahájili letos na podzim, předkládáme v tomto čísle čtenářům článek věnovaný jedné z nejstarších evropských kolonizací, a to první i druhé řecké kolonizaci, označované jako „velká“. Ačkoli jsme si vědomi toho, že kolonizace a kolonialismus jsou rozdílné jevy, jejich společný základ, nejen etymologický, ale i faktický, jak na něj v č. 15/2015 poukázal filolog Jiří A. Čepelák, nás vedly k rozhodnutí věnovat se v seriálu kolonizacím starověku a středověku. Snažíme se ukázat kolonizační i koloniální procesy v jejich podobnostech i odlišnostech jako součást migračních změn. Řeckou kolonizaci v tomto čísle představují archeologové zabývající se problematikou prehistorie a rané historie egejské oblasti Věra Klontza-Jaklová, která působí v Ústavu archeologie a muzeologie FF MUNI, a Manolis Klontzas, archeolog společnosti Archaia Brno o. p. s. Oba se podílejí na vedení výzkumných projektů na Krétě (http://priniatikos.net/).

  Esejistika – Studie Z čísla 17/2015