DV
MŠ

Anketa s pražskými anglofonními literáty

Na smrtelné posteli už budu hovořit plynně česky.

Rozhovory – Anketa Z čísla 9/2017

Načítá se.

 • David Vichnar

  překladatel, získal dvojí doktorát v rámci programu cotutelle na Karlově univerzitě a Université de la Sorbonne Nouvelle v Paříži. Krom přednášení na Ústavu anglofonních literatur a kultur na FF UK pracuje jako redaktor, vydavatel a překladatel. Mezi jeho knižní publikace patří Subtexts: Essays on Fiction (2015), Joyce Against Theory (2010), Hypermedia Joyce (spolu-editováno, 2010), Thresholds: Essays on the International Prague Poetry Scene (editováno, 2011), Praharfeast: James Joyce in Prague (spolu-editováno, 2012) a Terrain: Essays on the New Poetics (spolu-editováno, 2014). V letech 2010–15 působil jako spoluredaktor magazínu VLAK (2010–2015). Spoluorganizuje každoroční Pražský Mikrofestival a působí jako šéfredaktor vydavatelství Litteraria Pragensia Books a Equus Press. K jeho badatelským a pedagogickým zaměřením náleží James Joyce studies, studium modernismu a modernity, experimentální próza 20. století, historická a poválečná avant-garda, současný angloamerický román a historická i současná literární teorie.

 • Ken Nash

  Zakladatel Alchymie, pražské řady pravidelných měsíčních čtení a performancí, Ken Nash (1965) píše převážně kratší texty a povídky, které byly otištěny v novinách a časopisech jako např. The Prague Revue, Bordercrossing-Berlin či X-24. Jeho sbírka Mozková sklizeň (a další autobiografické fikce), kterou Clare Wigfallová popsala jako „jedinečný průzkum jisker a idiosynkrazií výjimečné mysli“, vyšla roku 2012 v nakladatelství Equus Press.

 • Louis Armand

  (1972) žije v Praze od poloviny 90. let, a za tuto dobu působil jako redaktor několika pražských literárních časopisů. Z osmi románů, které zde publikoval, jmenujme 900stránkové Kombinace (2016), které Wired magazín popsal jako „vrcholný pražský román“ a Offcourse jako „významný epos moderní doby“ či pražský neo-noirový román Breakfast at Midnight (2012), který kritika pochválila jako text, „který pro Prahu dělá to, co Genetova Panna Marie květná dělá pro Paříž“. Posledně jmenovaný román byl přeložen do češtiny a roku 2013 vyšel v nakladatelství Argo jako Snídaně o půlnoci. Na Prahu se soustředí i několik dalších Armandových knih, včetně románu Káhira (2014), a editovaných vědeckých monografií a sbírek esejů a původní tvorby jako např. Praha rušená (2015) či antologie Návrat Krále Majálesu (2010).

 • Michal Škrabal

  V Tvaru neúnavně působil 2005–2017. Absolvent FF UK, jenž díky přízni osudu mohl zůstat věrný své oborové kombinaci bohemistika (vedle Tvaru též práce pro Ústav Českého národního korpusu) – letonistika (překlady lotyšské beletrie, příprava lotyšsko-českého slovníku).
  Na fotografii přistižen při vrcholné scéně novely F. X. Krause Dar klínů (Ústí nad Labem, O. J. Bukač 1930), viz Tvar č. 21/2010.