Připravuje Svatava Antošová

Století Josefa Kainara aneb Poezie a jazz

Výstava k nedožitému 100. výročí narození básníka Josefa Kainara.

Kainarovo dílo v sobě neslo neustálé prolínání výtvarných prvků, hudby a literatury. Výstavu doprovodí řada doplňkových programů na pomezí hudby a přednesu poezie.

Otevřeno: 13 až 18 hodin.

Vstupné: Neznámé