Tři básníci čtou ze svých sbírek, vydaných v loňském roce nakladatelstvím Host: Matěj Lipavský ze sbírky Nika, Václav Maxmilián ze sbírky Meziměstí a Tomáš Gabriel ze sbírky Obvyklé hrdinství.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

 • Matěj Lipavský

    (1985) je básník a výtvarník. Vystudoval AVU v Praze (ateliér J. Sopka a ateliér J. Zeithammla), je spoluautorem výtvarné části komiksové novely CHYBA (volně dle románu M. Šindelky). Své ...
  Profil
 • Tomáš Gabriel

  (1983) je básník a recenzent, zaměřující se na současnou českou poezii. Studoval na Fakultě humanitních studií UK, pracuje jako softwarový analytik. Je autorem básnických sbírek Tak černý kůň tak pozdě ...
  Profil
 • Václav Maxmilián

    (1987) je básník a prozaik. Své básně a povídky publikoval v literárních časopisech Tvar, Host, Pandora, Protimluv, Weles, H_aluze a dále na serveru Literární.cz. Do literárního tisku také sporadicky ...
  Profil

Souvisí

Dvakrát měsíčně info o nových číslech Tvaru a literárních akcích. Občas něco navíc.